Publikime

/Publikime
Publikime2018-12-09T15:41:09+00:00

2018

Publikimet e organizatës për vitin 2018, duke përfshirë thirrjet për oferta, etj.

Raporti përfundimtar 2018
Raporti për projektin “Problemet rreth kulturës në Rahovec”
Thirrje për Ofertë

 

2017

Publikimet e organizatës për vitin 2017, duke përfshirë thirrjet për oferta, etj. Projektet më të rëndësishme gjatë këtij viti janë: Projekti Alfa, Projekti Beta.

Raporti përfundimtar 2018
Raporti për projektin “Problemet rreth kulturës në Rahovec”
Thirrje për Ofertë