Ndryshime Klimatike – Programi për Grante të Vogla

//Ndryshime Klimatike – Programi për Grante të Vogla

Ndryshime Klimatike – Programi për Grante të Vogla

Perfaqësues të organizatës Hardh Fest, janë pjesëmarrës ne tryezën tre ditore me temën -Konventat kryesorë relavante të Kombeve të Bashkuara për Mekazinmin Global për Mjedis – Ndryshime Klimatike Programi për Grante të Vogla (MGM-PGV)

Konferenca organizohet nga projekti ” Sektor i Qëndrueshëm i Shoqërisë Civile Mjedisore ” (SPECIES), të financuar nga Agjencia Suedeze për Bashkëpunim dhe Zhvillim Ndërkombëtar (SIDA), implementuar nga Qendra Rajonale e Mjedisit për Evropën Qendrore dhe Lindore (REC), zyra në Kosovë dhe programi për Zhvillim i Kombave të Bashkuara (UNDP) në Kosovë.

OJQ – HardhFest është e përkushtuar të jetē pjesë aktive ne tema të mëdha si ato mjedisore, e cila është njëra nga prioritete te organizatës.

By |2018-11-25T17:25:34+00:00November 25th, 2018|Projekte|Comments Off on Ndryshime Klimatike – Programi për Grante të Vogla

About the Author: